Skip to content

Laika


Laika

(Fina av Vargevass x Gizmo)
Born: 10.04. 2007

Øyefarge: Brun og Blå

Vekt: 19 kg